Aanmelden

 

 

Nieuwe ouders

Het team van Nutsschool Zorgvliet vindt het heel belangrijk dat toekomstige ouders zich ‘thuis' voelen op onze mooie school. Wanneer u uw kind bij ons op school wilt aanmelden vragen wij u dus eerst een informatieve bijeenkomst op onze school bijwonen. Het geniet de voorkeur om die zonder kind(eren) te bezoeken. Tijdens deze bijeenkomst, waar meerdere ouders aan deelnemen, krijgt u meer te horen over onze pedagogische en didactische visie. Leerlingen uit de bovenbouwgroepen zullen u bovendien rondleiden zodat u ook de sfeer op school kunt proeven en zodanig een bewuste keuze kunt maken voor de basisschool van uw kind(eren).

  

- Per schooljaar laten wij 30 kinderen instromen in onze kleuterklassen.
- Broertjes en zusjes van reeds geplaatste leerlingen worden geplaatst mits tijdig ingeschreven. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij Adinda Vennik-Strengers (administratie).

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

U kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden in de door de gemeente aangewezen aanmeldperiode. Om uw kind in te schrijven, heeft u het formulier nodig dat u van de gemeente heeft gekregen. Per aanmeldperiodeperiode zijn er twee weken waarin het mogelijk is om in te schrijven. Eerder mogen wij geen inschrijfformulieren in ontvangst nemen. 

Aanmeldperiode 1 (schooljaar 2021-2022) 
van 14 december 2020 t/m 8 januari 2021 (VERLENGD T/M 29 JANUARI)
Aanmeldperiode 2 (schooljaar 2021-2022) 
van 22 maart t/m 6 april 2021
Aanmeldperiode 3 (schooljaar 2021-2022) 
van 21 juni t/m 2 juli 2021
Aanmeldperiode 4 (schooljaar 2021-2022)
van 16 september 2021 t/m 30 september 2021

 

Voor meer informatie over de aanmeldprocedure klikt u hier

 

 

 Onze school heeft de afgelopen jaren altijd meer aanmeldingen gekregen dan beschikbare plekken. Dit houdt in dat wij een leerlingplafond hebben waardoor wij genoodzaakt zijn om na het sluiten van een aanmeldperiode de beschikbare plaatsen door middel van loting toe te wijzen. Wij zorgen daarbij voor een gespreide instroom over het kalenderjaar.

 

Aanmelden tijdens de coronacrisis

Wij laten u normaal gesproken graag onze school onder schooltijd, met onze eigen kinderen, beleven zodat u zo goed mogelijk beeld krijgt van onze school en de sfeer kunt proeven.

Helaas is het op dit moment, vanwege de coronamaatregelen niet toegestaan om u op deze manier kennis te laten maken met Zorgvliet. 

 

Onze leerlingen van groep 8 nemen u alvast graag mee op een virtuele tour door de school, zie:

https://www.youtube.com/watch?v=DrfoslAqMpY&t=3s

Daarnaast kunt u via onderstaande link ook zelf een kijkje nemen in de school:

https://www.nutsschoolzorgvliet.nl/3d/

 

 

Kennismaken via Zoom

Wij begrijpen goed dat u toch graag verder kennis wilt maken met de toekomstige school van uw kind. Daarom nodigen wij u heel graag uit voor een bijeenkomst via Zoom.

 

U kunt zich voor een van de volgende informatiebijeenkomsten aanmelden door een mail te sturen naar astrengers@nutsschoolzorgvliet.nl met daarin uw voorkeursdatum, naam en geboortedatum van uw kind.   

 

Datum Tijd Meeting ID Zoom Pascode
Dinsdag 11 mei 10.30 uur 988 6391 0420 8s19JJ

 

Update 7 april 2021

Vanaf dinsdag 18 mei a.s. bent u, zolang de situatie rondom het coronavirus het toelaat, wekelijks op dinsdag welkom om 15.00 uur bij ons op het schoolplein. 

Graag laten wij u dan vanaf het plein verder kennismaken met Zorgvliet. Mocht het weer dusdanig slecht zijn dat een buiten-bijeenkomst niet mogelijk is, wijken wij uit naar de speelzaal in het soutterrain van de school. 

 

Meld u aan voor een van de bijeenkomsen op ons schoolplein door een mail te sturen naar astrengers@nutsschoolzorgvliet.nl o.v.v. naam en geboortedatum van uw kind en de voorkeurstdatum. 

Dinsdag 18 mei 15.00 uur 
Dinsdag 25 mei 15.00 uur 
Dinsdag 1 juni 15.00 uur
Dinsdag 8 juni 15.00 uur 
Dinsdag 15 juni 15.00 uur
Dinsdag 22 juni 15.00 uur 

 

Verder hopen wij dat de informatie op onze website, de verhalen van uw omgeving en wellicht een eerdere indruk van onze school u al een goed beeld hebben kunnen geven. Ook wijzen wij u graag op www.scholenopdekaart.nl waar u allerlei informatie over onze- en andere scholen kunt bekijken en vergelijken. 

 

Als u nog vragen heeft, neem gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 070-3557920 of stuur een mail naar info@nutsschoolzorgvliet.nl.

 

 

 

Aanmeldformulieren kunnen in de daarvoor aangewezen aanmeldperiode online ingeleverd worden.  

Kiest u voor Zorgvliet op plek 1, wilt u dan zo vriendelijk zijn uw aanmeldformulier samen met een kopie van het legitimatiebewijs van uw kind te mailen naar

 

astrengers@nutsschoolzorgvliet.nl

Via onderstaande link vindt u uitleg over het veilig online verzenden van uw legitimatiebewijs. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs 

 

Mocht u geen gebruik willen maken van de beschikbare app, voegt u dan het legitimatiebewijs toe volgens onderstaande richtlijnen:

 

>Maak in de kopie het burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks
onderaan.
>Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
>Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
(Aanmelden op de basisschool + naam van de basisschool)

In deze eerste aanmeldperiode hebben wij plek voor 7 nieuwe kleuters, 1 van deze plekken hebben wij reeds gereserveerd voor een broertje/zusje van een leerling. 

 

Op 12 februari 2021 ontvangt u een bevestiging van de school waar uw kind een plek aangeboden krijgt. Wij hopen natuurlijk dat wij uw kind een plek op Zorgvliet kunnen aanbieden!  

 

 

Zij-instroom 

Wilt u uw kind aanmelden voor de hogere groepen op onze school neem dan contact op met Sylke Bosch of Adinda Strengers. U plaatst uw kind(eren) op onze wachtlijst door een e-mail te sturen naar wachtlijst-zv@nutsschoolzorgvliet.nl

Wilt u zo vriendelijk zijn om in onderwerp van de mail de naam van uw kind en geboortedatum te vermelden. Daarnaast graag een toelichting over de reden van uw zoektoch naar een nieuwe school en uw contactgegevens. 

 

 

Wij verheugen ons erop u te mogen ontmoeten op onze prachtige basisschool!