Aanmelden

 

 

Nieuwe ouders

Het team van Nutsschool Zorgvliet vindt het heel belangrijk dat toekomstige ouders zich ‘thuis' voelen op onze mooie school. Wanneer u uw kind bij ons op school wilt aanmelden vragen wij u dus eerst een informatieve bijeenkomst op onze school bijwonen. Het geniet de voorkeur om die zonder kind(eren) te bezoeken. Tijdens deze bijeenkomst, waar meerdere ouders aan deelnemen, krijgt u meer te horen over onze pedagogische en didactische visie. Leerlingen uit de bovenbouwgroepen zullen u bovendien rondleiden zodat u ook de sfeer op school kunt proeven en zodanig een bewuste keuze kunt maken voor de basisschool van uw kind(eren).

  

- Per schooljaar laten wij 30 kinderen instromen in onze kleuterklassen.
- Broertjes en zusjes van reeds geplaatste leerlingen worden geplaatst mits tijdig ingeschreven. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij Adinda Vennik-Strengers (administratie).

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

U kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden in de door de gemeente aangewezen aanmeldperiode. Om uw kind in te schrijven, heeft u het formulier nodig dat u van de gemeente heeft gekregen. Per aanmeldperiodeperiode zijn er twee weken waarin het mogelijk is om in te schrijven. Eerder mogen wij geen inschrijfformulieren in ontvangst nemen. 

Aanmeldperiode 1 (schooljaar 2021-2022) 
van 14 december 2020 t/m 8 januari 2021 (VERLENGD T/M 29 JANUARI)
Aanmeldperiode 2 (schooljaar 2021-2022) 
van 22 maart t/m 6 april 2021
Aanmeldperiode 3 (schooljaar 2021-2022) 
van 21 juni t/m 2 juli 2021
Aanmeldperiode 4 (schooljaar 2021-2022)
van 16 september 2021 t/m 30 september 2021

 

Voor meer informatie over de aanmeldprocedure klikt u hier

 

 

 Onze school heeft de afgelopen jaren altijd meer aanmeldingen gekregen dan beschikbare plekken. Dit houdt in dat wij een leerlingplafond hebben waardoor wij genoodzaakt zijn om na het sluiten van een aanmeldperiode de beschikbare plaatsen door middel van loting toe te wijzen. Wij zorgen daarbij voor een gespreide instroom over het kalenderjaar.

 

 

Zij-instroom 

Wilt u uw kind aanmelden voor de hogere groepen op onze school neem dan contact op met Sylke Bosch of Adinda Strengers. U plaatst uw kind(eren) op onze wachtlijst door een e-mail te sturen naar astrengers@nutsschoolzorgvliet.nl 

Wilt u zo vriendelijk zijn de naam van uw kind, geboortedatum, reden en contactgegevens aan ons door te geven? 

 

 

Wij verheugen ons erop u te mogen ontmoeten op onze prachtige basisschool!