Aanmelden

  

Nieuwe ouders

Het team van Nutsschool Zorgvliet vindt het heel belangrijk dat toekomstige ouders zich ‘thuis' voelen op onze mooie school. Wanneer u uw kind bij ons op school wilt aanmelden vragen wij u daarom eerst een informatieve bijeenkomst op onze school bijwonen. 

  

- Per schooljaar laten wij 30 kinderen instromen in onze kleuterklassen.
- Broertjes en zusjes van reeds geplaatste leerlingen worden geplaatst mits tijdig ingeschreven. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden door te mailen naar astrengers@nutsschoolzorgvliet.nl
- Let op: Wij hanteren alleen de voorrangsregel voor broertjes en zusjes en kijken dus niet naar postcode en/of voorschoolse opvang. 

 

U kunt uw kind vanaf 3 jaar aanmelden in de door de gemeente aangewezen aanmeldperiode. Om uw kind in te schrijven, heeft u het formulier nodig dat u van de gemeente heeft gekregen. Per aanmeldperiodeperiode zijn er twee weken waarin het mogelijk is om in te schrijven. Eerder mogen wij geen inschrijfformulieren in ontvangst nemen. 

 

Voor meer informatie over de aanmeldprocedure klikt u hier. 

  

Onze school heeft de afgelopen jaren altijd meer aanmeldingen gekregen dan beschikbare plekken. Dit houdt in dat wij een leerlingplafond hebben waardoor wij genoodzaakt zijn om na het sluiten van een aanmeldperiode de beschikbare plaatsen door middel van loting toe te wijzen. 

 

Graag nodigen wij u uit voor een kennismakingsbijeenkomst bij ons op school

 

Geplande Kennismakingsbijeenkomsten:

Maandag 29 augustus 13.00 uur (VOL)
Dinsdag 13 september 13.00 uur

Donderdag 29 september 13.00 uur

Dinsdag 1 november 13.00 uur

Donderdag 10 november 13.00 uur

Maandag 21 november 13.00 uur

Dinsdag 29 november 13.00 uur 

 

 

U kunt zich aanmelden voor een bijeenkomst door te mailen naar astrengers@nutsschoolzorgvliet.nl onder vermelding van de naam en geboortedatum van uw kind en de datum van uw voorkeur.

 

Wij kijken erg uit naar uw komst! 

 

Daarnaast kunt u via onderstaande link ook zelf een kijkje nemen in de school:

https://www.nutsschoolzorgvliet.nl/3d/

  

 

Aanmeldformulieren kunnen in de daarvoor aangewezen aanmeldperiode online ingeleverd worden.  

Kiest u voor Zorgvliet op plek 1, wilt u dan zo vriendelijk zijn uw aanmeldformulier samen met een kopie van het legitimatiebewijs van uw kind te mailen naar: 

astrengers@nutsschoolzorgvliet.nl

 

Via onderstaande link vindt u uitleg over het veilig online verzenden van uw legitimatiebewijs. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs 

 

Mocht u geen gebruik willen maken van de beschikbare app, voegt u dan het legitimatiebewijs toe volgens onderstaande richtlijnen:

 

>Maak in de kopie het burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks
onderaan.
>Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
>Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
(Aanmelden op de basisschool + naam van de basisschool)

U ontvangt een bevestiging van de school waar uw kind een plek aangeboden krijgt. Wij hopen natuurlijk dat wij uw kind een plek op Zorgvliet kunnen aanbieden!  

 

 

Zij-instroom 

Wilt u uw kind aanmelden voor de hogere groepen op onze school neem dan contact op met Sylke Bosch. U plaatst uw kind(eren) op onze wachtlijst door een e-mail te sturen naar wachtlijst-zv@nutsschoolzorgvliet.nl

Wilt u zo vriendelijk zijn om in onderwerp van de mail de naam van uw kind en geboortedatum te vermelden. Daarnaast graag een toelichting over de reden van uw zoektoch naar een nieuwe school en uw contactgegevens. 

 

 

Wij verheugen ons erop u te mogen ontmoeten op onze prachtige basisschool!