Aanmelden

 

 

Nieuwe ouders

Het team van Nutsschool Zorgvliet vindt het heel belangrijk dat toekomstige ouders zich ‘thuis' voelen op onze mooie school. Wanneer u uw kind bij ons op school wilt aanmelden vragen wij u dus eerst een informatieve bijeenkomst op onze school bijwonen. Het geniet de voorkeur om die zonder kind(eren) te bezoeken. Tijdens deze bijeenkomst, waar meerdere ouders aan deelnemen, krijgt u meer te horen over onze pedagogische en didactische visie. Leerlingen uit de bovenbouwgroepen zullen u bovendien rondleiden zodat u ook de sfeer op school kunt proeven en zodanig een bewuste keuze kunt maken voor de basisschool van uw kind(eren).

  

- Per schooljaar laten wij 30 kinderen instromen in onze kleuterklassen.
- Broertjes en zusjes van reeds geplaatste leerlingen worden geplaatst mits tijdig ingeschreven. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden door te mailen naar astrengers@nutsschoolzorgvliet.nl
- Let op: Wij hanteren alleen de voorrangsregel voor broertjes en zusjes en kijken dus niet naar postcode en/of voorschoolse opvang. 

 

U kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden in de door de gemeente aangewezen aanmeldperiode. Om uw kind in te schrijven, heeft u het formulier nodig dat u van de gemeente heeft gekregen. Per aanmeldperiodeperiode zijn er twee weken waarin het mogelijk is om in te schrijven. Eerder mogen wij geen inschrijfformulieren in ontvangst nemen. 

 

Voor het schooljaar 2022-2023

Aanmeldperiode 1 (ALM) (kinderen geboren tussen 1 oktober '18 en 31 december '18)
van 20 december 2021 t/m 14 januari 2022
Aanmeldperiode 2 (kinderen geboren tussen 1 januari '19 en 31 maart '19)
van 21 maart 2022 t/m 1 april 2022 

LET OP: Vanwege de vroege zomervakantie zijn ALM 3 en ALM 4 samengevoegd.

Aanmeldperiode 3 & 4 (kinderen geboren tussen 1 april '19 en 30 september '19)
van 12 t/m 30 september 2022 

 

Voor meer informatie over de aanmeldprocedure klikt u hier

 

 

Onze school heeft de afgelopen jaren altijd meer aanmeldingen gekregen dan beschikbare plekken. Dit houdt in dat wij een leerlingplafond hebben waardoor wij genoodzaakt zijn om na het sluiten van een aanmeldperiode de beschikbare plaatsen door middel van loting toe te wijzen. Wij zorgen daarbij voor een gespreide instroom over het kalenderjaar.

 

Kennismaken

Wij laten u normaal gesproken graag onze school onder schooltijd, met onze eigen kinderen, beleven zodat u zo goed mogelijk beeld krijgt van onze school en de sfeer kunt proeven.

De afgelopen maanden hebben wij dit vanwege de coronamaatregelen helaas op een aangepaste manier moeten organiseren. In eerste instantie alleen digitaal en later gelukkig ook met bijeenkomsten bij ons op het schoolplein. 

Tot op heden is deze situatie ongewijzigd. Zodra mogelijk, ontvangen wij ouders graag weer in de school. 

 

Update 10 januari 2022

Helaas is het op dit moment niet toegestaan om ouders op school te kunnen ontvangen. Graag nodigen wij u uit om een digitale kennismaking bij te wonen via Teams. Daarnaast vindt u hieronder een virtuele rondleiding door de school zodat u toch een zo volledig mogelijk beeld van onze school krijgt. 


Dinsdag 25 januari 2022 om 15.00 uur

Dinsdag 8 februari 2022 om 15.00 uur 

Dinsdag 8 maart 2022 om 15.00 uur

Dinsdag 15 maart 2022 om 15.00 uur 

 

Mocht de situatie rondom het coronavirus het toelaten om u toch bij ons op school, danwel het schoolplein uit te nodigen, dan ontvangt u van ons een bericht. 

   

U kunt zich aanmelden voor een bijeenkomst door te mailen naar astrengers@nutsschoolzorgvliet.nl onder vermelding van de naam en geboortedatum van uw kind en de datum van uw voorkeur.

 

Wij kijken erg uit naar uw komst! 


 

Onze leerlingen van groep 8 nemen u alvast graag mee op een virtuele tour door de school, zie:

https://www.youtube.com/watch?v=DrfoslAqMpY&t=3s

Daarnaast kunt u via onderstaande link ook zelf een kijkje nemen in de school:

https://www.nutsschoolzorgvliet.nl/3d/

  

Verder hopen wij dat de informatie op onze website, de verhalen van uw omgeving en wellicht een eerdere indruk van onze school u al een goed beeld hebben kunnen geven. Ook wijzen wij u graag op www.scholenopdekaart.nl waar u allerlei informatie over onze- en andere scholen kunt bekijken en vergelijken. 

 

 

 

Aanmeldformulieren kunnen in de daarvoor aangewezen aanmeldperiode online ingeleverd worden.  

Kiest u voor Zorgvliet op plek 1, wilt u dan zo vriendelijk zijn uw aanmeldformulier samen met een kopie van het legitimatiebewijs van uw kind te mailen naar: 

astrengers@nutsschoolzorgvliet.nl

 

Via onderstaande link vindt u uitleg over het veilig online verzenden van uw legitimatiebewijs. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs 

 

Mocht u geen gebruik willen maken van de beschikbare app, voegt u dan het legitimatiebewijs toe volgens onderstaande richtlijnen:

 

>Maak in de kopie het burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks
onderaan.
>Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
>Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
(Aanmelden op de basisschool + naam van de basisschool)

U ontvangt een bevestiging van de school waar uw kind een plek aangeboden krijgt. Wij hopen natuurlijk dat wij uw kind een plek op Zorgvliet kunnen aanbieden!  

 

 

Zij-instroom 

Wilt u uw kind aanmelden voor de hogere groepen op onze school neem dan contact op met Sylke Bosch. U plaatst uw kind(eren) op onze wachtlijst door een e-mail te sturen naar wachtlijst-zv@nutsschoolzorgvliet.nl

Wilt u zo vriendelijk zijn om in onderwerp van de mail de naam van uw kind en geboortedatum te vermelden. Daarnaast graag een toelichting over de reden van uw zoektoch naar een nieuwe school en uw contactgegevens. 

 

 

Wij verheugen ons erop u te mogen ontmoeten op onze prachtige basisschool!