fiets

Rondleidingen & Aanmelden

Nieuwe ouders

Het team van Nutsschool Zorgvliet vindt het heel belangrijk dat toekomstige ouders zich ‘thuis' voelen op onze mooie school. Wanneer u uw kind bij ons op school wilt aanmelden vragen wij u dus eerst een informatieve bijeenkomst op onze school bijwonen. Het geniet de voorkeur om die zonder kind(eren) te bezoeken. Tijdens deze bijeenkomst, waar meerdere ouders aan deelnemen, krijgt u meer te horen over onze pedagogische en didactische visie. Leerlingen uit de bovenbouwgroepen zullen u bovendien rondleiden zodat u ook de sfeer op school kunt proeven en zodanig een bewuste keuze kunt maken voor de basisschool van uw kind(eren).

  

- Per schooljaar laten wij 30 kinderen instromen in onze kleuterklassen.
- Broertjes en zusjes van reeds geplaatste leerlingen worden geplaatst mits tijdig ingeschreven. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij Adinda Vennik-Strengers (administratie).

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meerdere scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015.  Om uw kind in te schrijven, heeft u het formulier nodig dat u van de gemeente heeft gekregen.

U kunt uw kind aanmelden in een daarvoor aangewezen periode ná de derde verjaardag. Per periode zijn er twee weken waarin het mogelijk is om in te schrijven. Eerder nemen wij geen inschrijfformulieren in ontvangst. 

Voor meer informatie over de aanmeldprocedure klikt u hier

 

Onze school heeft de afgelopen jaren altijd meer aanmeldingen gekregen dan beschikbare plekken. Dit houdt in dat wij een leerlingplafond hebben waardoor wij genoodzaakt zijn om na het sluiten van een aanmeldperiode de beschikbare plaatsen door middel van loting toe te wijzen. Wij zorgen daarbij voor een gespreide instroom over het kalenderjaar.

 

Coronavirus
Met veel plezier nodigen wij meermaals per jaar ouders uit om op school kennis te maken met onze school. Wij vertellen graag over onze visie en geloven dat sfeer proeven en de school te beleven, dé manier is om een goede keuze te kunnen maken voor een basisschool voor uw kind.

 

Tot onze grote spijt kunnen wij u op dit moment niet uitnodigen bij ons op school. Ook durven wij op dit moment nog geen nieuwe data te prikken voor rondleidingen, omdat nog te onzeker is wanneer en hoe wij de school weer mogen openen. 

Wij hopen dat tot die tijd, de informatie op onze website, de verhalen van uw omgeving en wellicht een eerdere indruk van onze school u toch al een goed beeld hebben kunnen geven. Ook wijzen wij u graag op www.scholenopdekaart.nl waar u allerlei informatie over onze- en andere scholen kunt bekijken en vergelijken. 

Mochten de maatregelen dusdanig worden versoepeld dat het weer mogelijk is om informatie bijeenkomsten te organiseren, plaatsen wij nieuwe data op onze website. 

 

Aanmelden tijdens corona crisis

Omdat door het coronavirus de scholen gesloten zijn t/m in ieder geval 10 mei a.s., is de tweede aanmeldperiode (23 maart t/m 3 april) niet doorgegaan zoals gebruikelijk.

 

Wanneer wel aanmelden?
De tweede en derde aanmeldperiode worden samengevoegd. Kinderen, geboren tussen 1-1-2017 en 31-3-2017 kunnen worden aangemeld in de derde aanmeldperiode. Gelijk met de kinderen die geboren zijn tussen 1-4-2017 en 30-6-2017.

De derde aanmeldperiode loopt van 15 juni t/m 3 juli 2020.

Deze periode waarin door ouders kan worden aangemeld is met één week uitgebreid om alle aanmeldingen, verspreid over deze aanmeldperiode, te kunnen aannemen en verwerken. Het aantal beschikbare plekken van de tweede aanmeldperiode wordt opgeteld bij de derde aanmeldperiode. Het antwoord op aanmeldingen in de derde aanmeldperiode ontvangen ouders op donderdag 16 juli. Dit is zoals eerder al vast stond in de jaarplanning.

 

Mochten de maatregelen rondom het coronavirus toch nog verlengd worden, zou het kunnen dat bovenstaande informatie alsnog wordt aangepast. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en werken de website bij zodra mogelijk. 
Actuele informatie over een aanmeldprocedure vindt u hier.

 

 

 

Zij-instroom 

In schooljaar 2019-2020 is er geen plek meer voor zij-instroom leerlingen. Wel plaatsen wij uw kinderen graag op onze wachtlijst. U plaatst uw kind(eren) op onze wachtlijst door een e-mail te sturen naar astrengers@nutsschoolzorgvliet.nl 

Wilt u zo vriendelijk zijn de naam van uw kind, geboortedatum, reden en contactgegevens aan ons door te geven? 

 

 

 

Wij verheugen ons erop u te mogen ontmoeten op onze prachtige basisschool!