fiets

Rondleidingen & Aanmelden

 

 

Nieuwe ouders

Het team van Nutsschool Zorgvliet vindt het heel belangrijk dat toekomstige ouders zich ‘thuis' voelen op onze mooie school. Wanneer u uw kind bij ons op school wilt aanmelden vragen wij u dus eerst een informatieve bijeenkomst op onze school bijwonen. Het geniet de voorkeur om die zonder kind(eren) te bezoeken. Tijdens deze bijeenkomst, waar meerdere ouders aan deelnemen, krijgt u meer te horen over onze pedagogische en didactische visie. Leerlingen uit de bovenbouwgroepen zullen u bovendien rondleiden zodat u ook de sfeer op school kunt proeven en zodanig een bewuste keuze kunt maken voor de basisschool van uw kind(eren).

  

- Per schooljaar laten wij 30 kinderen instromen in onze kleuterklassen.
- Broertjes en zusjes van reeds geplaatste leerlingen worden geplaatst mits tijdig ingeschreven. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij Adinda Vennik-Strengers (administratie).

Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meerdere scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 en zijn ingegaan vanaf 1 oktober 2018.  Om uw kind in te schrijven, heeft u het formulier nodig dat u van de gemeente heeft gekregen. Per periode zijn er twee weken waarin het mogelijk is om in te schrijven. Eerder nemen wij geen inschrijfformulieren in ontvangst. In het filmpje hiernaast wordt uitgelegd hoe het precies werkt.

 

Aanmeldperiode 1 voor schooljaar 20/21 is gesloten
Alle kinderen die tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 3 jaar zijn geworden konden worden aangemeld tussen 16 december 2019 en 10 januari 2020. Deze periode is gesloten. Op 24 januari 2020 worden de plaatsingsbesluiten verstuurd naar de ouders van aangemelde kinderen. 

Aanmeldperiode 2 voor schooljaar 20/21 is van 23 maart 2020 t/m 3 april 2020
Kinderen die tussen 1 januari 2020 t/m 31 maart 2020 3 jaar (zijn ge)worden kunnen in deze periode worden aangemeld. Op 23 april a.s. worden de plaatsingsbesluiten verstuurd. 

 

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meerdere scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015.  Om uw kind in te schrijven, heeft u het formulier nodig dat u van de gemeente heeft gekregen.

U kunt uw kind aanmelden in een daarvoor aangewezen periode ná de derde verjaardag. Per periode zijn er twee weken waarin het mogelijk is om in te schrijven. Eerder nemen wij geen inschrijfformulieren in ontvangst. 

Voor meer informatie over de aanmeldprocedure klikt u hier

 

Onze school heeft de afgelopen jaren altijd meer aanmeldingen gekregen dan beschikbare plekken. Dit houdt in dat wij een leerlingplafond hebben waardoor wij genoodzaakt zijn om na het sluiten van een aanmeldperiode de beschikbare plaatsen door middel van loting toe te wijzen. Wij zorgen daarbij voor een gespreide instroom over het kalenderjaar.

  

Graag nodigen wij u uit om kennis te maken met onze mooie school, u kunt zich aanmelden voor één van onze geplande informatie bijeenkomsten.

 

Informatieochtenden

Dinsdag  10 maart 2020 10:30 uur
Donderdag 19 maart 2020 10:30 uur
Dinsdag  09 juni 2020  10:30 uur
Donderdag 18 juni 2020  10:30 uur 

 

Zij-instroom 

In schooljaar 2019-2020 is er geen plek meer voor zij-instroom leerlingen. Wel plaatsen wij uw kinderen graag op onze wachtlijst. U plaatst uw kind(eren) op onze wachtlijst door een e-mail te sturen naar astrengers@nutsschoolzorgvliet.nl 

Wilt u zo vriendelijk zijn de naam van uw kind, geboortedatum, reden en contactgegevens aan ons door te geven? 

 

Eind mei verwachten wij meer inzicht te hebben in de leerlingaantallen voor het volgende schooljaar. Wellicht kunnen wij tegen die tijd toch nog een aantal nieuwe leerlingen aannemen. Wilt u graag kennismaken met onze school, dan bent u van harte welkom tijdens de volgende informatie ochtenden: 

- Maandag 25 mei a.s. 10.30 uur 
- Donderdag 28 mei a.s. 10.30 uur 
- Dinsdag 16 juni a.s. 10.30 uur

 

Laat u het even weten als u komt?

 

Wij verheugen ons erop u te mogen ontmoeten op onze prachtige basisschool!