Rondleidingen & Aanmelden

 

 

Nieuwe ouders

Het team van Nutsschool Zorgvliet vindt het heel belangrijk dat toekomstige ouders zich ‘thuis' voelen op onze mooie school. Wanneer u uw kind bij ons op school wilt aanmelden vragen wij u dus eerst een informatieve bijeenkomst op onze school bijwonen. Het geniet de voorkeur om die zonder kind(eren) te bezoeken. Tijdens deze bijeenkomst, waar meerdere ouders aan deelnemen, krijgt u meer te horen over onze pedagogische en didactische visie. Leerlingen uit de bovenbouwgroepen zullen u bovendien rondleiden zodat u ook de sfeer op school kunt proeven en zodanig een bewuste keuze kunt maken voor de basisschool van uw kind(eren).

  

- Per schooljaar laten wij 30 kinderen instromen in onze kleuterklassen.
- Broertjes en zusjes van reeds geplaatste leerlingen worden geplaatst mits tijdig ingeschreven. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij Adinda Vennik-Strengers (administratie).

 

  

 

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

U kunt uw kind aanmelden vanaf 3 jaar, eerder aanmelden is niet mogelijk.
Wanneer uw kind 2 jaar en 10 maanden is, ontvangt u een aanmeldformulier van de gemeente. Hierop kunt u de school van uw voorkeur opgeven aangevuld met een voorkeurslijst van scholen voor het geval de school van uw eerste voorkeur uitloot.

Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. Meer informatie over de nieuwe aanmeldprocedure vindt u hier

  

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

 

Uw kind wordt 3 jaar in de periode:

 

Meld uw kind aan bij de school van eerste keuze, in de periode:

 

 

Antwoord op

aanmelding:

01-10-2018 t/m 30-09-2019

 

16 september 2019 t/m 30 september 2019

(laatste aanmeldperiode van huidige aanmeldjaar)

17 oktober 2019

 

 

 

01-10-2019 t/m 31-12-2019

 

16 december 2019 t/m 10 januari 2020

24 januari 2020

01-01-2020 t/m 31-03-2020

 

23 maart 2020 t/m 3 april 2020

23 april 2020

01-04-2020 t/m 30-06-2020

 

22 juni 2020 t/m 3 juli 2020

16 juli 2020

01-07-2020 t/m 30-09-2020

 

16 september 2020 t/m 30 september 2020

15 oktober 2020

Onze school heeft de afgelopen jaren meer aanmeldingen gekregen dan beschikbare plekken. Dit houdt in dat wij een leerlingplafond hebben waardoor wij genoodzaakt zijn om na het sluiten van een aanmeldperiode de beschikbare plaatsen door middel van loting toe te wijzen. Wij zorgen daarbij voor een gespreide instroom over het kalenderjaar.

  

Wij adviseren u om vanaf de tweede leeftijd van uw kind te gaan orienteren op een basisschool zodat u tegen de tijd dat u de aanmeldbrief van de gemeente heeft ontvangen, u een weloverwogen beslissing kunt nemen. 

Graag nodigen wij u uit om kennis te maken met onze mooie school, u kunt zich aanmelden voor één van onze geplande informatie bijeenkomsten: 

 

Informatieochtenden

     
Woensdag  11 september 2019 10:30 uur
Donderdag 19 september 2019 10:30 uur
Dinsdag 15 oktober 2019 10:30 uur
Woensdag  13 november 2019 10:30 uur
Donderdag 12 december 2019 10:30 uur
Dinsdag  10 maart 2020 10:30 uur
Donderdag 19 maart 2020 10:30 uur
Dinsdag  09 juni 2020  10:30 uur
Donderdag 18 juni 2020  10:30 uur 

 

Aanmelden voor een rondleiding
Stuur een e-mail naar astrengers@nutsschoolzorgvliet.nl met daarin tenminste onderstaande info:

- Naam en geboortedatum van uw kind 

- Telefoonnummer 
- Voorkeursdatum rondleiding 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat de nieuwe aanmeldprocedure vragen oproept. Voor de website van de gemeente waar u veel gestelde vragen en antwoorden terug kunt vinden klikt u hier.  

Ook is er een ouder helpdesk opgericht. Zij zijn telefonisch bereikbaar op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 9:30 tot 13:00 uur. Ouders kunnen contact opnemen met het KlantContactCentrum van de gemeente Den Haag (telefoonnummer 14070).
Zij verbinden ouders dan door met de Ouder Servicedesk. Daarnaast kunt u uw vraag stellen door een e-mail te sturen naar ouders@aanmeldenpo.nl.  

 

Wanneer uw kind eerder geboren is dan 5 oktober 2015 kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur van de school, mevrouw Sylke Bosch.

 

 

Wij verheugen ons erop u te mogen ontmoeten op onze prachtige basisschool!