Rondleidingen & Aanmelden

 

 

Nieuwe ouders

Het team van Nutsschool Zorgvliet vindt het heel belangrijk dat toekomstige ouders zich ‘thuis' voelen op onze mooie school. Wanneer u uw kind bij ons op school wilt aanmelden vragen wij u dus eerst een informatieve bijeenkomst op onze school bijwonen. Het geniet de voorkeur om die zonder kind(eren) te bezoeken. Tijdens deze bijeenkomst, waar meerdere ouders aan deelnemen, krijgt u meer te horen over onze pedagogische en didactische visie. Leerlingen uit de bovenbouwgroepen zullen u bovendien rondleiden zodat u ook de sfeer op school kunt proeven en zodanig een bewuste keuze kunt maken voor de basisschool van uw kind(eren).

  

- Per schooljaar laten wij 30 kinderen instromen in onze kleuterklassen.
- Broertjes en zusjes van reeds geplaatste leerlingen worden geplaatst mits tijdig ingeschreven. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij Adinda Vennik-Strengers (administratie).
- Voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 hebben we geen plek meer, de loting hiervoor heeft reeds plaatsgevonen volgens de oude 'eenaanmeld-procedure'. U kunt uw kind alleen nog aanmelden voor de wachtlijst. 

  

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

Het aanmelden van uw kind bij een basisschool is veranderd: U kunt uw kind aanmelden vanaf 3 jaar, eerder aanmelden is niet mogelijk.
Wanneer uw kind 2 jaar en 10 maanden is, ontvangt u een aanmeldformulier van de gemeente. Hierop kunt u de school van uw voorkeur opgeven aangevuld met een voorkeurslijst van scholen voor het geval de school van uw eerste voorkeur uitloot.

Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. Meer informatie over de nieuwe aanmeldprocedure vindt u hier

  

Gedurende het jaar zijn er 4 aanmeldperioden. U kunt uw kind aanmelden vanaf de eerst volgende aanmeldperiode nadat uw kind 3 jaar geworden is. 

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

Aan het einde van ieder kwartaal zijn er 2 weken waarin u uw kind kunt aanmelden. Is uw kind geboren tussen 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2019? U kunt uw kind aanmelden in één van de onderstaande aanmeldperioden, nadat uw kind drie jaar is geworden:

-              10 tot en met 21 december 2018 (gesloten)

-              18 tot en met 29 maart 2019 (gesloten)

-              17 tot en met 28 juni 2019 (gesloten)

-              16 tot en met 30 september 2019

 

Let op: kinderen geboren na 28 juni kunnen zich alleen aanmelden tussen 16 en 30 september 2019.

 

Onze school heeft de afgelopen jaren meer aanmeldingen gekregen dan beschikbare plekken. Dit houdt in dat wij een leerlingplafond hebben waardoor wij genoodzaakt zijn om na het sluiten van een aanmeldperiode de beschikbare plaatsen door middel van loting toe te wijzen. Wij zorgen daarbij voor een gespreide instroom over het kalenderjaar.

  

Wij adviseren u om vanaf de tweede leeftijd van uw kind te gaan orienteren op een basisschool zodat u tegen de tijd dat u de aanmeldbrief van de gemeente heeft ontvangen, u een weloverwogen beslissing kunt nemen. 

Graag nodigen wij u uit om kennis te maken met onze mooie school, u kunt zich aanmelden voor één van onze geplande informatie bijeenkomsten: 

 

Informatieochtenden

Donderdag  13 juni 2019 10:30 uur (VOL)
Woensdag  11 september 2019 10:30 uur
Donderdag 19 september 2019 10:30 uur
Dinsdag 15 oktober 2019 10:30 uur
Woensdag  13 november 2019 10:30 uur
Donderdag 12 december 2019 10:30 uur

 

Aanmelden voor een rondleiding
Stuur een e-mail naar astrengers@nutsschoolzorgvliet.nl met daarin tenminste onderstaande info:

- Naam en geboortedatum van uw kind 

- Telefoonnummer 
- Voorkeursdatum rondleiding 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat de nieuwe aanmeldprocedure vragen oproept. Voor de website van de gemeente waar u veel gestelde vragen en antwoorden terug kunt vinden klikt u hier.  

Ook is er een ouder helpdesk opgericht. Zij zijn telefonisch bereikbaar op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 9:30 tot 13:00 uur. Ouders kunnen contact opnemen met het KlantContactCentrum van de gemeente Den Haag (telefoonnummer 14070).
Zij verbinden ouders dan door met de Ouder Servicedesk. Daarnaast kunt u uw vraag stellen door een e-mail te sturen naar ouders@aanmeldenpo.nl.  

 

Wanneer uw kind eerder geboren is dan 5 oktober 2015 kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur van de school, mevrouw Sylke Bosch.

 

 

Wij verheugen ons erop u te mogen ontmoeten op onze prachtige basisschool!