gebouwfoto

Welkom bij Nutsschool Zorgvliet

 

 

Nutsschool Zorgvliet ligt in de rustige wijk Zorgvliet.

Wij zijn gehuisvest in een prachtige villa uit het begin van de 20e eeuw. Op onze site kunt u lezen, wat u van Zorgvliet kunt verwachten en wat de mensen die op Zorgvliet werken voor uw kind(eren) kunnen betekenen.


Samen zijn we sterk, ouders ondersteunen de school.  We werken aan de ontwikkeling van uw kind, onze leerling. Samen zijn we trots op wat zij bereiken!

 

 

Aanmelden op Zorgvliet
De scholen zijn vanwege het coronavirus in ieder geval tot maandag 8 februari 2021 grotendeels gesloten. De verlengde periode van inleveren van het Aanmeldformulier voor de
basisschool loopt tot en met vrijdag 29 januari 2021.

Wat betekent dit voor u?
Kinderen geboren tussen 1 oktober 2017 en 31 december 2017 vallen onder de 1ste aanmeldperiode. Zij kunnen aangemeld worden tot en met vrijdag 29 januari.

 

Kiest u voor Zorgvliet op plek 1, wilt u dan zo vriendelijk zijn uw aanmeldformulier samen met een kopie van het legitimatiebewijs van uw kind te mailen naar astrengers@nutsschoolzorgvliet.nl

Via onderstaande link vindt u uitleg over het veilig online verzenden van uw legitimatiebewijs. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs 

 

Mocht u geen gebruik willen maken van de beschikbare app, voegt u dan het legitimatiebewijs toe volgens onderstaande richtlijnen:

 

>Maak in de kopie het burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks
onderaan.
>Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
>Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
(Aanmelden op de basisschool + naam van de basisschool)

In deze eerste aanmeldperiode hebben wij plek voor 7 nieuwe kleuters, 1 van deze plekken hebben wij reeds gereserveerd voor een broertje/zusje van een leerling. 

 

Op 12 februari 2021 ontvangt u een bevestiging van de school waar uw kind een plek aangeboden krijgt. Wij hopen natuurlijk dat wij uw kind een plek op Zorgvliet kunnen aanbieden!  

 

 Heeft u vragen over onze school, neemt u dan gerust contact met ons op
070-3557920 of mail naar astrengers@nutsschoolzorgvliet.nl

Voor vragen over de aanmeldprocedure verwijzen wij u graag naar AanmeldenPO: ouders@aanmeldenpo.nl